Úřední deska

SouborTypPopisVyvěšeno odVyvěšeno do
Typ souboru Rozpočtové opatření č. 4-2018.pdf
pdf Rozpočtové opatření č. 4-2018 13.12.2018 dlouhodobě
Typ souboru Rozpočet obce Staré Hamry na rok 2019.pdf
pdf Rozpočet obce Staré Hamry na rok 2019 13.12.2018 dlouhodobě
Typ souboru OZV 2018.pdf
pdf Obecně závazná vyhláška obce Staré Hamry č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů. 12.12.2018 dlouhodobě
Typ souboru Grantový program.pdf
pdf Grantový program obce Staré Hamry:
1. Výměna zdrojů tepla v domácnosti
2.Průzkum,posílení a budování zdrojů pitné vody.
12.12.2018 dlouhodobě
Typ souboru Veřejná vyhláška.pdf
pdf Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy. 10.12.2018 14.01.2019
Typ souboru SmVak.pdf
pdf Cena vodného a stočného SmVaK 2019 10.12.2018 dlouhodobě
Typ souboru SmVaK.pdf
pdf Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 01.01.2019. 27.11.2018 30.01.2019
Typ souboru Návrh rozpočtu Zájmové sdružení.pdf
pdf Návrh rozpočtu Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2019. 23.11.2018 dlouhodobě
Typ souboru Návrh rozpočtového výhledu Zájmové sdružení.pdf
pdf Návrh rozpočtového výhledu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na roky 2020 a 2021. 23.11.2018 dlouhodobě
Typ souboru Výkaz FIN k 31-10-2018 Zájmové sdružení.pdf
pdf Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.10.2018 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy 23.11.2018 dlouhodobě
Typ souboru Návrh rozpočtu 2019 a střednědového výhledu rozpočtu 2020-2021 ZŠ Staré Hamry.pdf
pdf Návrh rozpočtu na rok 2019, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020-2021 Základní školy Staré Hamry 23.11.2018 dlouhodobě
Typ souboru Návrh rozpočtu-zřizovatel na rok 2019 ZŠ Staré Hamry.pdf
pdf Návrh rozpočtu-zřizovatel na rok 2019 Základní školy Staré Hamry 23.11.2018 dlouhodobě
Typ souboru Schválený rozpočet na rok 2018 a jeho plnění k 31.10.2018.pdf
pdf Informace o schváleném rozpočtu na rok 2018 a jeho skutečném plnění k 31. 10. 2018 a informace o konečném plnění rozpočtu za rok 2017. 23.11.2018 dlouhodobě
Typ souboru Návrh rozpočtu na rok 2019-Obec Staré Hamry.pdf
pdf Návrh rozpočtu na rok 2019 obce Staré Hamry 23.11.2018 dlouhodobě
Typ souboru Zápis č 1.pdf
pdf Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Staré Hamry. 02.11.2018 dlouhodobě
Typ souboru Usnesení č 1.pdf
pdf Usnesení č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Staré Hamry. 02.11.2018 dlouhodobě
Typ souboru Výsledky voleb do OZ.pdf
pdf Výsledky voleb do zastupitelstva obce Staré Hamry. 06.10.2018 dlouhodobě
Typ souboru rozpočt opatření č 3 Zájmové sdružení Frýdlansko Beskydy.pdf
pdf Schválené rozpočtové opatření na 4. schůzi Zájmového sdružení
Frýdlantsko - Beskydy dne 17.09.2018
05.10.2018 31.01.2019
Typ souboru Základní škola Staré Hamry.pdf
pdf Základní škola Staré Hamry – oprava elektroinstalace 02.10.2018 dlouhodobě
Typ souboru ZŠ ve Starých Hamrech.pdf
pdf ZŠ ve Starých Hamrech – větrání kuchyně a jídelny 02.10.2018 dlouhodobě