Úřední deska

SouborTypPopisVyvěšeno odVyvěšeno do
Typ souboru 4.změna rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.pdf
pdf 4. změna rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy. 20.12.2018 dlouhodobě
Typ souboru Rozpočet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2019.pdf
pdf Rozpočet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2019. 20.12.2018 dlouhodobě
Typ souboru Střednědobý výhled rozpočtu Záj.sdružení Frýdlantsko-Beskydy na roky 2020-2021.pdf
pdf Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy. 20.12.2018 dlouhodobě
Typ souboru Příspěvek na provoz PO ZŠ Staré Hamry na rok 2019.pdf
pdf Příspěvek na provoz PO ZŠ Staré Hamry na rok 2019 17.12.2018 dlouhodobě
Typ souboru Rozpočet na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021 PO ZŠ Staré Hamry.pdf
pdf Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021 PO ZŠ Staré Hamry. 17.12.2018 dlouhodobě
Typ souboru Usnesení z 2. zasedání ZO Staré Hamry.pdf
pdf Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Staré Hamry konaného dne 11. 12. 2018. 14.12.2018 dlouhodobě
Typ souboru Zápis z 2. zasedání ZO Staré Hamry.pdf
pdf Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Staré Hamry konaného dne 11. 12. 2018. 14.12.2018 dlouhodobě
Typ souboru Rozpočtové opatření č. 4-2018.pdf
pdf Rozpočtové opatření č. 4-2018 13.12.2018 dlouhodobě
Typ souboru Rozpočet obce Staré Hamry na rok 2019.pdf
pdf Rozpočet obce Staré Hamry na rok 2019 13.12.2018 dlouhodobě
Typ souboru OZV 2018.pdf
pdf Obecně závazná vyhláška obce Staré Hamry č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů. 12.12.2018 dlouhodobě
Typ souboru Grantový program.pdf
pdf Grantový program obce Staré Hamry:
1. Výměna zdrojů tepla v domácnosti
2.Průzkum,posílení a budování zdrojů pitné vody.
12.12.2018 dlouhodobě
Typ souboru SmVak.pdf
pdf Cena vodného a stočného SmVaK 2019 10.12.2018 dlouhodobě
Typ souboru Návrh rozpočtu Zájmové sdružení.pdf
pdf Návrh rozpočtu Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2019. 23.11.2018 dlouhodobě
Typ souboru Návrh rozpočtového výhledu Zájmové sdružení.pdf
pdf Návrh rozpočtového výhledu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na roky 2020 a 2021. 23.11.2018 dlouhodobě
Typ souboru Výkaz FIN k 31-10-2018 Zájmové sdružení.pdf
pdf Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.10.2018 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy 23.11.2018 dlouhodobě
Typ souboru Návrh rozpočtu 2019 a střednědového výhledu rozpočtu 2020-2021 ZŠ Staré Hamry.pdf
pdf Návrh rozpočtu na rok 2019, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020-2021 Základní školy Staré Hamry 23.11.2018 dlouhodobě
Typ souboru Návrh rozpočtu-zřizovatel na rok 2019 ZŠ Staré Hamry.pdf
pdf Návrh rozpočtu-zřizovatel na rok 2019 Základní školy Staré Hamry 23.11.2018 dlouhodobě
Typ souboru Schválený rozpočet na rok 2018 a jeho plnění k 31.10.2018.pdf
pdf Informace o schváleném rozpočtu na rok 2018 a jeho skutečném plnění k 31. 10. 2018 a informace o konečném plnění rozpočtu za rok 2017. 23.11.2018 dlouhodobě
Typ souboru Návrh rozpočtu na rok 2019-Obec Staré Hamry.pdf
pdf Návrh rozpočtu na rok 2019 obce Staré Hamry 23.11.2018 dlouhodobě
Typ souboru Zápis č 1.pdf
pdf Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Staré Hamry. 02.11.2018 dlouhodobě