Úřední deska

SouborTypPopisVyvěšeno odVyvěšeno do
Typ souboru Rozpočtové opatření č. 2-2019.pdf
pdf Rozpočtové opatření č. 2-2019 29.03.2019 dlouhodobě
Typ souboru Stanovení minimálního počtu členů OVK.pdf
pdf Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 25.03.2019 dlouhodobě
Typ souboru Rozpočtové opatření č. 1 ZS Frýdlantsko-Beskydy.pdf
pdf 1.změna rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy v roce 2019 14.03.2019 dlouhodobě
Typ souboru Dražební vyhláška.pdf
pdf Usnesení o opakované dražbě 25.02.2019 25.04.2019
Typ souboru Zápis z 3.zasedání ZO St.Hamry konaného 7.2.2019.pdf
pdf Zápis z 3. zasedání ZO Staré Hamry konaného dne 7.2.2019 20.02.2019 dlouhodobě
Typ souboru Výroční zpráva 2018.pdf
pdf Výroční zpráva za rok 2018. 18.02.2019 dlouhodobě
Typ souboru Řád veřejného pohřebiště..pdf
pdf Řád veřejného pohřebiště. 14.02.2019 dlouhodobě
Typ souboru Usnesení z 3. zasedání ZO Staré Hamry.pdf
pdf Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Staré Hamry konaného dne 07. 02. 2019. 12.02.2019 dlouhodobě
Typ souboru Rozpočtové opatření č. 1-2019.pdf
pdf Rozpočtové opatření č. 1-2019 11.02.2019 dlouhodobě
Typ souboru Statut sociálního fondu obce Staré Hamry.pdf
pdf Statut sociálního fondu obce Staré Hamry. 11.02.2019 dlouhodobě
Typ souboru Rozpočet sociálního fondu na rok 2019.pdf
pdf Rozpočet sociálního fondu na rok 2019. 11.02.2019 dlouhodobě
Typ souboru Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky.pdf
pdf Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky.
Účel sbírky: rekonstrukce RD č.p. 227 ve Starých Hamrech poškozeného dne 26.11.2018 požárem.
01.02.2019 dlouhodobě
Typ souboru Rozpočtové opatření č. 5-2018.pdf
pdf Rozpočtové opatření č. 5-2018 07.01.2019 dlouhodobě
Typ souboru Nařízení č. 1 2006.pdf
pdf Nařízení č. 1/2006 04.01.2019 dlouhodobě
Typ souboru I.2.a_4_Základní členění.pdf
I.2.b_1_Urbanistická koncepce a doprava.pdf
I.2.b_2_Urbanistická koncepce a doprava.pdf
I.2.b_3_Urbanistická koncepce a doprava.pdf
I.2.b_4_Urbanistická koncepce a doprava.pdf
I.2.c_1_Technická infrastruktura.pdf
I.2.c_2_Technická infrastruktura.pdf
I.2.c_3_Technická infrastruktura.pdf
I.2.c_4_Technická infrastruktura.pdf
I.2.d_1_Veřejně prospěšné stavby.pdf
I.2.d_2_Veřejně prospěšné stavby.pdf
I.2.d_3_Veřejně prospěšné stavby.pdf
I.2.d_4_Veřejně prospěšné stavby.pdf
II.2.a_1_Koordinační výkres.pdf
II.2.a_2_Koordinační výkres.pdf
II.2.a_3_Koordinační výkres.pdf
II.2.a_4_Koordinační výkres.pdf
pdf ÚP Staré Hamry 01.01.2019 dlouhodobě
Typ souboru II.2.c_2_Zábory půdního fondu.pdf
II.2.c_1_Zábory půdního fondu.pdf
II.2.b_Výkres širších vztahů.pdf
II.2.c_3_Zábory půdního fondu.pdf
II.2.c_4_Zábory půdního fondu.pdf
OOP-Staré Hamry_7.12.2012_OK.pdf
Staré Hamry - NÁVRH.pdf
Staré Hamry - ODŮVODNĚNÍ.pdf
pdf ÚP Staré Hamry 1 01.01.2019 dlouhodobě
Typ souboru 4.změna rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy.pdf
pdf 4. změna rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy. 20.12.2018 dlouhodobě
Typ souboru Rozpočet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2019.pdf
pdf Rozpočet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2019. 20.12.2018 dlouhodobě
Typ souboru Střednědobý výhled rozpočtu Záj.sdružení Frýdlantsko-Beskydy na roky 2020-2021.pdf
pdf Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy. 20.12.2018 dlouhodobě
Typ souboru Příspěvek na provoz PO ZŠ Staré Hamry na rok 2019.pdf
pdf Příspěvek na provoz PO ZŠ Staré Hamry na rok 2019 17.12.2018 dlouhodobě