Jarní vymetání a kontrola komínů

Jarní vymetání a kontrola komínů

Jarní vymetání a kontrola komínů proběhne ve Starých Hamrech v pátek 03. 05. 2019  a sobotu 04. 05. 2019  a v neděli 05. 05. 2019. Zájemci o tuto službu nechť své závazné objednávky nahlásí nejpozději do pátku 26. 04. 2019 na obecním úřadě, a to buď osobně, telefonicky (558 637 310, 602 204 969) anebo e-mailem na adrese obec@stare-hamry.cz.