Informace k opravě na místní komunikaci

Informace k opravě na místní komunikaci

Upozorňujeme občany, že ve dnech 4.9.2018 až 21.9.2018 budou probíhat opravy povrchu na místní komunikaci na Lojkaščanku, a to v úseku od Faltýnků po poštu a dále „ulicí“ kolem hasičárny po LC Červík. Opravy omezí jejich užívání částečně a v době pokládky nové povrchu dojde k úplnému uzavření. O termínech úplné uzávěry budete informování předem (webové stránky obce, letáky u opravovaných cest).
Úplná uzávěra bude po částech v délce trvání 1 dne.