Uzavření místní komunikace č. 6c "Kršelky-Gruň"

Uzavření místní komunikace č. 6c "Kršelky-Gruň"

Z důvodu opravy havarijního stavu propustku 6 -10p, tj. za odbočkou ke včelínu, bude po nezbytně nutnou dobu úplně uzavřená místní komunikace na Gruň. K úplnému uzavření dojde minimálně  tři pracovní dny ve 32 týdnu, a to ve dnech 6. – 8. 8. 2018.
Pozor, po celou dobu provádění následných oprav bude v místě propustku komunikace zúžená!