Informace Biskupských lesů

Informace Biskupských lesů

Informace o pracích na mostech LC Červík: 9.5. a 10.5.2018 by se mělo frézovat a zároveň do 10.5. by mělo být osazeno provizorní dopravní značení (při frézování ještě bude cesta průjezdná). Bourací práce by měly začít od 14.5.2018.