Změna dopravního značení na silnici I/56

Změna dopravního značení na silnici I/56

Změna dopravního značení na silnici I/56 v Obci Ostravice směr Staré Hamry, Bílá a Hlavatá: Dopravní značka "Zákaz vjezdu s přívěsem" byla vyměněna za dopravní značku "Zákaz vjezdu vozidel nad 12 t s dodatkovou dopravní značkou "Mimo dopravní obsluhu".
Apelujeme na morálku řidičů o respektování tohoto zákazu, který je spolu s dalšími opatřeními Policie ČR, ŘSD a Údržbou komunikací  snahou o řešení problémů s průjezdností kamionů v estakádě a v následných horských úsecích v obci Staré Hamry a Bílá, kde je zimní údržba prováděna pouze posypem inertním materiálem, nikoliv chemicky!!!


Soubor 1 ke stažení ZDE