Informace praktického lékaře

Informace praktického lékaře

6. 12. 2017: MUDr. Sýkorová neordinuje. V ordinaci přítomna pouze sestra.
27. a 28. 12. 2017: MUDr. Sýkorová ordinuje pouze mezi 12-13 hod. Omezený  provoz, akutní případy.
Prosíme pacienty, aby si zajistili léky v dostatečném předstihu!!