Sběr nebezpečného odpadu

Sběr nebezpečného odpadu

Pravidelný jarní svoz nebezpečného odpadu proběhne ve Starých Hamrech v sobotu 13. 5. 2017.Harmonogram sběru:

Zemědělské družstvo:                                               10:35 - 10:45
Gruň:                                                                        11:15 - 11:25
Jamník:                                                                    11:40 - 11:50
Základní škola  -  Hotel ČERTŮV HRÁDEK:                12:00  - 12:10
Most:                                                                       12:20 - 12:30
Samčanka za obecním úřadem:                                 12:40 - 12:50
 
V obci Staré Hamry bude prováděn zároveň se sběrem nebezpečného odpadu a ZO elektrozařízení i sběr PNEU.