Jarní vymetání a kontrola komínů

Jarní vymetání a kontrola komínů

Pravidelné jarní vymetání a kontrola komínů proběhne ve Starých Hamrech v pátek 28. 04. 2017  a sobotu 29. 04. 2017  a v sobotu 06. 05. 2017 Práce bude provádět Kominictví Rostislav Velička. Zájemci o tuto službu nechť své závazné objednávky nahlásí nejpozději do středy 24. 04. 2017 na obecním úřadě, a to buď osobně, telefonicky (558 637 310, 602 204 969) anebo e-mailem na adrese obec@stare-hamry.cz.

Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. se u spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 50 kW musí čištění provádět při celoročním provozu 3x ročně, při sezónním provozu 2x za rok. U spotřebičů na kapalná paliva do 50 kW výkonu se čištění musí provádět 3x ročně, u spotřebičů na plynná paliva do 50 kW výkonu 1x ročně. Kontroly spalinové cesty se u všech těchto spotřebičů musí provádět jednou ročně. Písemný zápis s výsledkem kontroly by měl obdržet každý žadatel
o tuto službu.